• banner1
 • banner2
 • banner3
当前位置:主页 > 公司公告 >

2014年12月份第4周畜产品和饲料集贸市场价格状况凯时娱乐人生就

来源:http://www.hnxndg.com 责任编辑:凯时娱乐手机版 更新日期:2018-08-18 07:52

 2014年12月份第4周畜产品和饲料集贸市场价格状况

  据对全国480个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测,12月份第4周(收集日为12月24日)羊肉、白条鸡和活鸡价格上涨,生猪、鸡蛋、生鲜乳和玉米价格下降,牛肉价格相等。

  生猪价格。全国活猪平均价格13.70元/公斤,比前一周下降1.2%,与上一年同期相比(简称同比,下同)下降13.3%。活猪价格上涨省份2个,下降省份28个。西南地区活猪平均价格较高,为14.47元/公斤;东北地区较低,为12.67元/公斤。全国仔猪平均价格19.87元/公斤,比前一周下降1.3%,同比下降22.1%。仔猪价格上涨省份1个,下降省份28个,相等省份1个。全国猪肉平均价格22.79元/公斤,比前一周下降0.6%,利来国际w66.com2013年06月04日全国外三元价格排。同比下降9.6%。猪肉价格上涨省份5个,下降省份25个。尊龙现金娱乐一下下载。西南地区猪肉平均价格较高,为24.11元/公斤;东北地区较低,为20.76元/公斤。

  鸡蛋价格。全国鸡蛋平均价格11.35元/公斤,比前一周下降1.0%,同比上涨13.6%。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格9.92元/公斤,比前一周下降2.4%,同比上涨16.3%。全国活鸡平均价格19.00元/公斤,凯时娱乐人生就是博,比前一周上涨0.1%,同比上涨9.4%;白条鸡平均价格19.07元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨8.7%。产品代蛋雏鸡平均价格3.21元/只,2013年11月07日天津部分商场猪产品价格信息kb88.com,比前一周下降0.3%,同比上涨11.1%;产品代肉雏鸡平均价格2.70元/只,比前一周上涨1.5%,同比上涨21.6%。

  牛羊肉价格。全国牛肉平均价格63.97元/公斤,与前一周相等,同比上涨1.5%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格57.78元/公斤,比前一周下降0.1%;上海、浙江、福建、广东和江苏等省份平均价格74.01元/公斤,比前一周下降0.3%。全国羊肉平均价格65.31元/公斤,比前一周上涨0.1%,同比下降1.3%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格59.90元/公斤,与比前一周下降0.1%;上海、浙江、福建、江西和广东等省份平均价格73.55元/公斤,比前一周上涨0.3%。

  生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.77元/公斤,比前一周下降0.8%,同比下降9.4%。

  饲料价格。全国玉米平均价格2.46元/公斤,比前一周下降0.4%,同比上涨2.1%。主产区东北三省玉米平均价格为2.27元/公斤,比前一周下降0.4%;主销区广东省玉米价格2.65元/公斤,比前一周下降0.4%。全国豆粕平均价格3.84元/公斤,比前一周下降0.8%,同比下降12.7%。育肥猪合作饲料和肉鸡合作饲料平均价格分别为3.34元/公斤和3.42元/公斤,均与前一周相等,同比均下降0.6%;蛋鸡合作饲料平均价格为3.15元/公斤,与前一周相等,同比相等。

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2014年12月第4周(总第52周)畜产品、饲料集市价格

 

 

 

 

  单位:元/公斤、元/只

 

 

 

 

  项目

 

 

 

 

  本周

 

 

 

 

  2013年同期

 

 

 

 

  前一周

 

 

 

 

  同比%

 

 

 

 

  环比%

 

 

 

 

  仔猪

 

 

 

 

  19.87

 

 

 

 

  25.50

 

 

 

 

  20.13

 

 

 

 

  -22.1

 

 

 

 

  -1.3

 

 

 

 

  活猪

 

 

 

 

  13.70

 

 

 

 

  15.81

 

 

 

 

  13.86

 

 

 

 

  -13.3

 

 

 

 

  -1.2

 

 

 

 

  猪肉

 

 

 

 

  22.79

 

 

 

 

  25.22

 

 

 

 

  22.92

 

 

 

 

  -9.6

 

 

 

 

  -0.6

 

 

 

 

  鸡蛋

 

 

 

 

  11.35

 

 

 

 

  9.99

 

 

 

 

  11.46

 

 

 

 

  13.6

 

 

 

 

  -1.0

 

 

 

 

  主产省鸡蛋

 

 

 

 

  9.92

 

 

 

 

  8.53

 

 

 

 

  10.16

 

 

 

 

  16.3

 

 

 

 

  -2.4

 

 

 

 

  活鸡

 

 

 

 

  19.00

 

 

 

 

  17.37

 

 

 

 

  18.98

 

 

 

 

  9.4

 

 

 

 

  0.1

 

 

 

 

  白条鸡

 

 

 

 

  19.07

 

 

 

 

  17.54

 

 

 

 

  19.02

 

 

 

 

  8.7

 

 

 

 

  0.3

 

 

 

 

  产品代蛋雏鸡

 

 

 

 

  3.21

 

 

 

 

  2.89

 

 

 

 

  3.22

 

 

 

 

  11.1

 

 

 

 

  -0.3

 

 

 

 

  产品代肉雏鸡

 

 

 

 

  2.70

 

 

 

 

  2.22

 

 

 

 

  2.66

 

 

 

 

  21.6

 

 

 

 

  1.5

 

 

 

 

  牛肉

 

 

 

 

  63.97

 

 

 

 

  63.01

 

 

 

 

  63.96

 

 

 

 

  1.5

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  羊肉

 

 

 

 

  65.31

 

 

 

 

  66.14

 

 

 

 

  65.25

 

 

 

 

  -1.3

 

 

 

 

  0.1

 

 

 

 

  主产省生鲜乳

 

 

 

 

  3.77

 

 

 

 

  4.16

 

 

 

 

  3.80

 

 

 

 

  -9.4

 

 

 

 

  -0.8

 

 

 

 

  玉米

 

 

 

 

  2.46

 

 

 

 

  2.41

 

 

 

 

  2.47

 

 

 

 

  2.1

 

 

 

 

  -0.4

 

 

 

 

  豆粕

 

 

 

 

  3.84

 

 

 

 

  4.40

 

 

 

 

  3.87

 

 

 

 

  -12.7

 

 

 

 

  -0.8

 

 

 

 

  进口鱼粉

 

 

 

 

  12.57

 

 

 

 

  11.78

 

 

 

 

  12.50

 

 

 

 

  6.7

 

 

 

 

  0.6

 

 

 

 

  育肥猪合作饲料

 

 

 

 

  3.34

 

 

 

 

  3.36

 

 

 

 

  3.34

 

 

 

 

  -0.6

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  肉鸡合作饲料

 

 

 

 

  3.42

 

 

 

 

  3.44

 

 

 

 

  3.42

 

 

 

 

  -0.6

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  蛋鸡合作饲料

 

 

 

 

  3.15

 

 

 

 

  3.15

 

 

 

 

  3.15

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  0.0

 

 

 

 

  蛋鸡主产省计算规模是:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西。2013年10省(区)禽蛋产值占全国的72.6%。

 

 

 

 

  生鲜乳主产省计算规模是:河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆。2013年10省(区)生鲜乳产值占全国的82.6%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 凯时娱乐手机版,凯时app,凯时娱乐人生就是博,凯时娱乐 All Rights Reserved 网站地图